Co vás čeká v České středoškolské unii?

Prosazujeme a hájíme zájmy středoškoláků. Pokud chceš měnit vzdělání nejen svoje, ale i ostatních, přidej se k nám! Nadto získáš možnost spolu s námi dělat rozmanité projekty a kampaně nebo vymýšlet vlastní!

Více informací o našich cílech a o tom, jak je chceme naplnit, si můžete přečíst na stránce O nás.

Člen

Každý žák střední školy se může stát členem, ať už rámci své školy zastává nějakou funkci v případné studentské samosprávě, nebo ne. Má právo působit v rámci všech orgánech spolku, může se podílet na realizaci všech projektů a spolu s ostatními může doporučovat naše další směřování. Pokud se zaregistruješ, můžeme lépe prosazovat naše zájmy třeba při jednání o maturitách nebo přijímacích zkouškách! Registrace ti zabere méně než dvě minuty a spoustu toho získáš.

Staň se členem

Delegát

Delegát se od běžného člena liší tím, že má hlasovací právo, a může tak volit dozorčí radu a předsednictvo a určovat naše směřování na republikových sněmech. Aby ses jím mohl stát, stačí se zaregistrovat jako člen, získat pověření od žákovské samosprávy, která působí na tvojí škole, a na jednoduchém formuláři nám jej přes e-mail poslat. Tvoje škola pak bude v ČSU zastoupena a její studenti budou skrze tvůj mandát ovlivňovat činnost spolku, a v důsledku tak i svoje vzdělávání!

Staň se delegovaným členem