University College London

Štěpán se několik let účastnil mimoškolních vzdělávacích projektů jako například Pražského studentského summitu nebo Evropského parlamentu mládeže. Na gymnáziu byl předsedou tamějšího studentského parlamentu, zkušenosti čerpal také během zahraničních konferencích o školství pořádaných evropským sdružením středoškolských samospráv OBESSU, kde ho inspirovaly různé vzdělávací přístupy a systémy. Od září 2017 studuje obor Education Studies BA na University College London. Pracoval jako asistent učitele v londýnské České škole bez hranic, editor magazínu o vzdělávání Perpetuum a ve vývoji aplikace na výuku matematiky Techambition. Od září 2018 Štěpán koordinuje komunikaci v organizaci Eduin. Středoškolskou unii zastupuje jako člen představenstva v České radě dětí a mládeže. Ve volném čase rád běhá a čte.

DVTV: Dobrý učitel zůstane v srdci celý život, měl by inspirovat a vzbudit zájem o vědění, říká Kment

Do Unie Štěpán vstoupil již při jejím založení v roce 2013 a postupně se dostal až na pozici předsedy, ve které mu náleželo koordinovat veškerou činnost a reprezentovat české středoškoláky. Štěpán byl spolu se svým týmem tvůrcem kampaně Revoluce na střední. Ta staví do centra pozornosti ve výuce žáka (student-centered learning), prosazuje pedagogickou teorii konstruktivismu, v níž si student sám sestavuje poznatky za aktivní spolupráce s učitelem, zdůrazňuje potřebu demokratizovat školy a v neposlední řadě upozorňuje na nízkou kvalitu a odměny praktické výuky na odborných školách.

Aktualne.cz: V osmnácti mu naslouchá ministryně, mění zákony. Teď aktivní maturant chystá středoškolskou revoluci

Diskuse o vzdělávání mezi žáky není podle Štěpána dostatečná, a tak pozornost zaměřoval na žákovské samosprávy a jejich rozšiřování a posilování. To se mu částečně podařilo, když v roce 2016 ve spolupráci s jinými organizacemi a poslankyní Ninou Novákovou dopomohl prosazení pozměňovacího návrhu školského zákona, který studentské rady a parlament zesílil v jejich právech. V jeho očích je ale důležité, aby žáci dále přebírali spoluzodpovědnost za své vzdělávání, aktivně se účastnili nejen výuky, ale i fungování školy a s učiteli a vedením školy měli partnerské vztahy.

Hospodářské noviny: Tabuli a křídu možná nahradila powerpointová prezentace, ale učitel je stále kazatelem, říká bývalý předseda Středoškolské unie

 

E-mail Twitter LinkedIn

Logo ČSU