Erhvervsakademi Sydvest

Zájmy studentů (správně žáků), všech typů středních škol, zatím nikdo, podle mého názoru, dostatečně nehájil. Tomu nešlo jen tak přihlížet. Jednání o nás bez nás patří minulosti. Vznikla Česká středoškolská unie.

Je to platforma sdružující lidi, kterým není lhostejno, co se kolem nich děje; kterým záleží na budoucnosti nejen vlastní, ale i mladších generací.


 

Má cesta k ČSU

  • Koncem devátého ročníku ZŠ jsem byl součástí iniciativy za vznik žákovského parlamentu. Ten také vznikl, ale až v následujícím školním roce.
  • Na SŠ – gymnáziu jsem se zapojil do vznikajícího samosprávného orgánu.
  • O dva roky později se stávám jeho předsedou (Studentská rada). Na postu jsem setrval dvě funkční období (2 roky).
  • Během svého prvního funkčního období ve Studentské radě jsem se zúčastnil prvního setkání předsedů studentských samospráv českých gymnázií (20. 11. 2011, Ostrava). Společně s dalšími dvěma lidmi jsem stál u zrodu projektu (projekt fungoval pod Studentskou iniciativou, o. s.) s názvem Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky (zkratka SGS ČR), který měl za cíl sdružovat studentské samosprávy z gymnázií.
  • V následujícím roce proběhlo ustavující zasedání SGS ČR v Praze, na kterém jsem byl zvolen do čela Předsednictva SGS ČR, jako prezident SGS ČR. Ve funkci jsem setrval až do ukončení projektu (cca 11 měsíců). Do vedení se také dostal Aleš Pitín a Filip Jelínek.
  • Ještě před oficiálním ukončením projektu SGS ČR, jsme společně s Alešem a Filipem plánovali vznik občanského sdružení, které by zastřešovalo všechny žáky středních škol a jejich samosprávné orgány. V této době jsme se kontaktovali s Janem Papajanovským, který vedl Středoškolskou unii, o. s. Domluvili jsme se na společném postupu. Zanedlouho jsme se sešli v Praze a vytvořili Českou středoškolskou unii. Článek o vzniku ČSU v Easy Magazine.
  • V dubnu se konal Ustavující sněm České středoškolské unie…

 

E-mail  +45 42 71 98 89 LinkedIn Web

Logo ČSU