Právnická fakulta Univerzity Karlovy / Durham University

Filip v roce 2013 spoluzaložil a posléze jako předseda vedl Českou středoškolskou unii. Na svém gymnáziu předtím několik let předsedal studentské samosprávě (tou dobou byly jejími členy i pozdější předsedové unie Štěpán Kment a Lenka Štěpánová) a před vznikem České středoškolské unie z toho titulu působil ve vedení nově vzniklého Sdružení gymnaziálních samospráv. Tam si v roce 2012 vytyčil za cíl po zahraničním vzoru vytvořit nezávislou národní reprezentaci středoškoláků: jeho snahy po spojení se studenty z Děčína vyvrcholily vznikem České středoškolské unie.

Jako předseda České středoškolské unie se Filip zasadil o vytvoření její současné struktury, vymezení ideových postojů a klíčových témat. Začal s propagací žákovských samospráv (mj. skrze projekt Vzorová samospráva) a řešil otázky spojené se státními maturitami, školským ombudsmanem či dabingem a zavedením duálního vysílání; důraz kladl na vzdělávací politiku a zahájení dialogu s MŠMT, poslanci a dalšími aktéry. Prosazoval všeobecně zaměřené vzdělávání, zásadní posílení občanského vzdělávání a nutnost reflektovat inovativní přístupy ve školství. Na IV. republikovém sněmu zahájil práce na manifestu ideových postojů a požadavků unie (ten byl dokončen později v jiné formě: Revoluce na střední).

V současnosti je Filip předsedou dozorčí rady České středoškolské unie. Vzdělávání ho stále fascinuje, donedávna proto působil v Asociaci pro mezinárodní otázky jako projektový koordinátor vzdělávacího projektu Pražský studentský summit. Studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí jako pomocná vědecká síla na katedře teorie práva a právních učení, zabývá se zejména ústavním právem a chystá se na roční studijní pobyt na Durham University.

E-mail  Twitter  LinkedIn

Logo ČSU