Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / III. ročník

Filip spolu s několika dalšími studenty v roce 2013 založil Českou středoškolskou unii a posléze ji jako předseda vedl. Zasadil se o vytvoření základních ideových a programových postojů spolku a jeho současné směřování: je silným zastáncem všeobecného vzdělávání, žákovských samospráv a moderních přístupů ke vzdělávání. Za zvlášť důležité považuje podporu občanské angažovanosti středoškoláků (mj. skrze zájem o jejich vlastní vzdělávání a školní prostředí) a jejich občanské vzdělávání.

V současnosti je Filip předsedou dozorčí rady ČSU a studuje třetí ročník Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde působí jako pomocná vědecká síla na katedře teorie práva a právních učení. Rovněž působí v Asociaci pro mezinárodní otázky jako projektový koordinátor vzdělávacího projektu Pražský studentský summit.

Při studiu na osmiletém gymnáziu se aktivně účastnil řady mimoškolních aktivit – od Středoškolské odborné činnosti, přes různé vědomostní olympiády či vzdělávací projekty (Pražský studentský summit, Český model amerického kongresu, soutěž Staň se na den tvůrcem evropské politiky…)  po psaní komentářů v redakci The Student Times. Od kvinty do oktávy vedl žákovskou samosprávu a aktivně působil ve Sdružení gymnaziálních samospráv, kde byl zodpovědný za založení České středoškolské unie, kterou posléze vedl.

E-mail  Twitter  LinkedIn

Logo ČSU