Dozorčí rada

Filip Jelínek

předseda dozorčí rady

Co děláme a kdo jsme?

Dozorčí rada je kontrolním a rozhodčím orgánem spolku. Dbá na jeho řádné fungování a kontinuitu, kontroluje plnění usnesení orgánů spolku a hospodaření, dohlíží na činnost předsednictva, projednává stížnosti, provádí hodnocení a rozhoduje spory. 

Jan Vácha

člen dozorčí rady

Štěpán Kment

člen dozorčí rady

Veronika Elznicová

člen dozorčí rady

David Bouz

člen dozorčí rady