Gymnázium Omská

Do ČSU vstoupil na podzim roku 2013, kdy se stal členem sekretariátu. Později byl zvolen členem předsednictva a momentálně vykonává funkci 1. místopředsedy.

V České středoškolské unii má na starosti politické činnosti, PR a tvorbu analýz a podkladů. Snaží se, aby středoškoláci měli hlas formou vyjádření do médií, tiskových zpráv, účastí na kulatých stolech nebo jednáním s politiky.

Mimo ČSU a školu se věnuje divadlu, architektuře a četbě. Účastní se několika politických simulací (MUN, EYP, PSS) a snaží se ve své škole založit parlament a školní časopis.

E-mail Facebook  Twitter

Logo ČSU