Skip to main content
Category

Aktuality

ČSU se připravuje na ustavující sněm

By Aktuality

Již tento pátek 19. dubna 2013 se sejdou dosavadní členové České středoškolské unie, z. s., aby zvolili řádné předsednictvo a diskutovali nad budoucím směřováním organizace. Ustavující sněm začne v 9:30 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce (Senát PČR, recepce C1). Ukončení je plánováno na 14:00. Zástupci žákovských samospráv se mohou ještě stále registrovat zde, aby však mohli disponovat hlasovacím právem, musí si zajistit potvrzení o delegaci svou domovskou organizací (ke stažení v IS).

Pokud nejste středoškolákem, a přesto máte zájem se zasedání zúčastnit, napište nám prosím na info@stredoskolskaunie.cz.

K facebookové události se můžete připojit zde.

Za prostory děkujeme PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, předsedovi senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který nad sněmem převzal záštitu.

Česká středoškolská unie hodnotí plány ministerstva školství

By Aktuality

Zástupci České středoškolské unie dnes v Praze zhodnotili plán ministra školství Petra Fialy na lepší výuku. Přes obavy týkající se samotné realizace ho považují za krok správným směrem.

“Snahu ministerstva věnovat se ožehavým otázkám českého školství určitě oceňujeme. Program 5×2 však není dostatečně konkretizován, je otázkou, zda se podaří všechny body v něm uvedené dotáhnout do praxe,” uvedl Jan Papajanovský z České středoškolské unie.

“Pan ministr konečně vyslovil to, na čem se odborná veřejnost shoduje již dlouhou dobu, včetně nutnosti individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Každý student je jedinečnou osobností, ne strojem,” říká Sebastian Schupke, další člen vedení ČSU.

Návrh podle středoškoláků zahrnuje mnoho nutných a aktuálních opatření pro rozvoj českého školství. Kroky však vláda musí začít aktivně prosazovat, ne pouze prezentovat.

“Bez jasně deklarované podpory ministerstva financí jsou například plány na reformu kariérního systému učitelů neproveditelné. Tato reforma je přitom naprosto stěžejní v oživení českého školsví,” pokračuje Papajanovský.

“Posílení zájmu o technické obory z je pochopitelných důvodů jedním z největších cílů tohoto plánu. Realizaci však nezajistí financování z Evropské unie, ale kvalitní cílení těchto prostředků. Namísto pouhého vybavování škol učebnami a technikou je nutné zavést do škol nové metody a odborníky. Ministerstvo navíc vzhledem k zbývající délce svého působení možná zvolilo plán až příliš obsáhlý. Jeho realizace tak není garantovaná,” dodává Schupke.

Další informace:

Středoškoláci v ČR se spojují, vznikne Česká středoškolská unie

By Aktuality

Zástupci dvou největších středoškolských organizací v ČR se dnes v Praze dohodli na spolupráci. Zájmy studentů jsou podle nich často ignorovány, proto vytvoří jednotného reprezentanta středoškoláků z celé ČR – Českou středoškolskou unii.

„Školství u nás není v dobrém stavu. Rozhodují o něm politici, úředníci či odboráři a až na výjimky chybí hlas studentů. To chceme změnit,“ komentuje cíle nové organizace Jan Papajanovský, stávající předseda slučující se Středoškolské unie.

„Po sloučení budeme zastupovat více než 10 000 tisíc středoškoláků z gymnázií i odborných škol, to je více než reprezentativní zastoupení,“ říká Sebastian Schupke za Sdružení gymnaziálních samospráv.

Unie se chce zabývat jak otázkami na celostátní úrovni – například státními maturitami – tak regionálním školstvím. „Kraje jako zřizovatelé středních škol často postupují v rozporu se zájmy studentů i rodičů. To dětem by měly školy sloužit, nikoliv montovnám,“ naráží Papajanovský na problém omezování kapacity gymnázií ve prospěch odborných škol provázený četnými veřejnými protesty.

Ustavující sněm nového občanského sdružení se uskuteční v dubnu v Praze. „Zveme na něj nejen známé studentské samosprávy, ale i ty nové, které se do žádných obdobných projektů dříve neúčastnily. Stačí přijet a zapojit se, uvítáme každého,“ zakončuje Schupke.