Všechny příspěvky od

Robert Květoň

Ohlednutí za Study Visitem s OBESSU

Od | Nezařazené | Žádný komentář

Během 4. – 7. července proběhlo v Praze mezinárodní setkání se zástupci České středoškolské unie (ČSU) a celoevropské organizace Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Celá akce měla za cíl pomoct ČSU s růstem organizace a propagací jako takovou. Účastníci těchto workshopů tedy řešili problém slabé členské základny unie, to jak začlenit do sekretariátu/předsednictva více dívek či jak nadále pokračovat v mezinárodní spolupráci. Kromě toho se zde připravovala obecnější koncepce směřování České středoškolské unie.

„Jsem za toto setkání nesmírně rád. Stále máme v rámci OBESSU statut pozorovatelské organizace, ale i díky tomuto study visitu jsme se přiblížili o něco více k přijetí pod křídla OBESSU. Mám také za to, že jsme si během akce mohli s předsednictvem konečně spoustu věcí sesumarizovat a říct si, které věci budou pro ČSU stěžejní.“ Popisuje své pocity 2. místopředseda a koordinátor tohoto study visitu Robert Květoň.

Pro Českou středoškolskou unii byla tato akce specifická také tím, že pozvánku dostal také předseda partnerské organizace Centrum pro studium diplomacie a politiky Tomáš Ryza. “Rád bych tímto poděkoval vedení ČSU za možnost zúčastnit se víkendového setkání se zástupci OBESSU. Byl to pro mne zajímavý pohled na posun v organizaci středoškolských studentů za posledních 5 let. Jako hlavní přínos vnímám to, že studenti jsou schopni zorganizovat akci podobného typu bez výrazného přispění jejích školy. Do budoucna přeji jen akce stejně tak úspěšné, jako bylo toto setkání.”

Česká středoškolská unie hodlá mezinárodní partnerství i nadále rozšiřovat. V půlce srpna se zástupce z řad předsednictva zúčastní Valného shromáždění OBESSU, kde se bude mimo jiné hlasovat o dvouročním plánu aktivit této mezinárodní organizace. V prosinci čeká představitele ČSU konference v Litvě s názvem „Right to representation“.

OBESSU Study Visit v Česku

Od | Oznámení | Žádný komentář

Praha, Česká republika – Ve dnech 4. – 7. července proběhne v Praze ve spolupráci s mezinárodní organizaci The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) Study visit. Všem členům České středoškolské unie se tedy naskýtá skvělá příležitost seznámit se s představiteli této organizace a neformálně s nimi pohovořit.

Tématem Study visit v Česku bude diskuze nad problémy českého a evropského školství, také to, jak by mohlo evropské společenství v čele OBESSU pomoct českému školství, či integrace znevýhodněných jedinců do školního systému.

Dva dny budou čistě jednací a proběhnou ve formě workshopů v režii koordinátorů OBESSU. „Co je jistojistě pro mnoho členů velkou výhodou, je fakt, že ubytování i cestovné je proplaceno, čili členové ČSU mohou procvičit svou angličtinu a poznat krásnou Prahu téměř zadarmo.“ Komentuje jednu z výhod Study visitu II. místopředseda Robert Květoň

Na akci Study visit v Česku se registrujte pomocí tohoto odkazu: http://bit.ly/1qiALWe, popřípadě se můžete přidat také na facebooku na událost. Akce je omezena na 15 středoškoláků, jejichž škola je součásti ČSU.

 

[su_button url=”https://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2014/06/Agenda-Prague.pdf” background=”#00a8ff” size=”6″ radius=”0″ icon_color=”#f9f9f9″]Zobrazit program[/su_button]

[su_button url=”https://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2014/06/Infopack-Activate-Czech-Republic.pdf” background=”#00a8ff” size=”6″ radius=”0″ icon_color=”#f9f9f9″]Zobrazit informace[/su_button]

Konference Education in Crisis

Od | Nezařazené | Žádný komentář

Řím, Itálie – Ve dnech 4. 6. až 11. 6. proběhla v Římě mezinárodní konference pořádaná organizací The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Díky našemu statusu pozorovatelské organizace jsme se této velice zajímavé konference mohli také zúčastnit. Tématem tohoto setkání byly dopady finanční krize na vzdělávání v celé Evropě.

„Musím přiznat, že tato konference posunula celou Českou středoškolskou unii hodně kupředu. Získali jsme plno cenných kontaktů napříč Evropou a upevnili svou pozici v samotné organizaci OBESSU.“ říká II. místopředseda Robert Květoň, jakožto účastník meetingu v Římě.

Jednání přes den byla velmi plodná a celému plénu se podařilo najít konsenzus ve stanovisku, které kroky by měla Evropská unie podniknout ke snížení dopadu finanční krize na evropské vzdělávání. Celý tento dokument ještě projde připomínkováním a v srpnu na valném shromáždění OBESSU bude tento dokument podstoupen ke schválení.

Konference Education in Crisis se zúčastnilo přes čtyřicet účastníků z bezmála dvaceti zemí Evropy. „Spolupráci s mezinárodní organizaci OBESSU chystáme nadále posilovat, na začátek července chystáme akci Study visit zastřešený právě OBESSU. Jsem rád, že právě toto partnerství nám dává možnost být vidět i na mezinárodním poli a šířit své myšlenky po celé Evropě.“  dodává Robert Květoň.

Student jako partner školy? Středoškoláci diskutovali v Parlamentu

Od | Aktuality, Tiskové zprávy | Žádný komentář

Praha, 24. 1. 2014 – Členové České středoškolské unie v pondělí přes dvě hodiny diskutovali se zástupci ministerstva školství, pražského magistrátu a Národního ústavu pro vzdělávání. Pod záštitou poslankyně Niny Novákové se uskutečnil první kulatý stůl unie středoškoláků na parlamentní půdě – poprvé na téma “Student jako pasivní objekt, nebo partner školy?”. Středoškoláci i poslankyně se plánují v obdobném formátu setkávat pravidelně.

“Chceme navázat pravidelný dialog s politiky a představiteli veřejné správy. Na dalších setkáních se budeme postupně věnovat společné části maturitní zkoušky, neformálnímu vzdělávání, e-learningu a mnoha dalším otázkám. Parlamentní půda je podle mě pro takové diskuze ideálním prostředím,” říká Filip Jelínek, 1. místopředseda České středoškolské unie a koordinátor akce.

“Škola je živý organismus. Může dýchat, rozvíjet se a přinášet plody jen v atmosféře partnerství. Partner je ten, kterého beru vážně, kterého chci pochopit a který mně samotnému pomáhá růst. Mladí lidé z České středoškolské unie chtějí, aby škola plnila své poslání, a to není málo. Díky za to,” komentuje setkání Nina Nováková, poslankyně školského výboru sněmovny.

Česká středoškolská unie sdružuje představitele žákovských samospráv gymnázií a středních odborných škol z různých koutů republiky (předsedové studentských rad a parlamentů). Nedávno na sebe upozornila projektem Ne dabingu: Učme se jinak a předvolební debatou Budoucnost českého vzdělávání. Jejím hlavním cílem je hájit a prosazovat názory středoškoláků, a to zejména ve vztahu k ministerstvu, zřizovatelům škol a legislativcům.

Filip Jelínek poskytl rozhovor The Student Times při HN

Od | Aktuality | Žádný komentář

Filip Jelínek, jeden ze zakladatelů a 1. místopředseda ČSU, poskytl rozhovor studentskému deníku The Student Times při Hospodářských novinách.

“Máme ambici stát se reprezentací českých středoškoláků, tedy jakousi obdobou Studentské komory Rady vysokých škol. Naším hlavním cílem je proto hájit a prosazovat zájmy a názory českých středoškoláků.”

“Rádi bychom navázali na předchozí jednání s ministerstvem školství a rozvinuli s ním dlouhodobější spolupráci – a stejně tak s členy příslušných parlamentních výborů. V budoucnu se aktivně hodláme zapojit do projednávání koncepce maturitní zkoušky nebo revize rámcových vzdělávacích programů.”

“Budeme pokračovat v našich projektech a v neposlední řadě část pozornosti věnujeme podpoře neformálního vzdělávání, jehož význam bývá často podceňován, e-learningu či velmi zanedbané právní gramotnosti na středních školách.”

Celý rozhovor naleznete zde:

http://studenti.ihned.cz/c1-61487610-rozhovor-ceska-stredoskolska-unie-chce-reprezentovat-stredoskolaky-z-cele-republiky-a-bojovat-za-jejich-zajmy