Skip to main content

Středoškoláci v ČR se spojují, vznikne Česká středoškolská unie

By Aktuality

Zástupci dvou největších středoškolských organizací v ČR se dnes v Praze dohodli na spolupráci. Zájmy studentů jsou podle nich často ignorovány, proto vytvoří jednotného reprezentanta středoškoláků z celé ČR – Českou středoškolskou unii.

„Školství u nás není v dobrém stavu. Rozhodují o něm politici, úředníci či odboráři a až na výjimky chybí hlas studentů. To chceme změnit,“ komentuje cíle nové organizace Jan Papajanovský, stávající předseda slučující se Středoškolské unie.

„Po sloučení budeme zastupovat více než 10 000 tisíc středoškoláků z gymnázií i odborných škol, to je více než reprezentativní zastoupení,“ říká Sebastian Schupke za Sdružení gymnaziálních samospráv.

Unie se chce zabývat jak otázkami na celostátní úrovni – například státními maturitami – tak regionálním školstvím. „Kraje jako zřizovatelé středních škol často postupují v rozporu se zájmy studentů i rodičů. To dětem by měly školy sloužit, nikoliv montovnám,“ naráží Papajanovský na problém omezování kapacity gymnázií ve prospěch odborných škol provázený četnými veřejnými protesty.

Ustavující sněm nového občanského sdružení se uskuteční v dubnu v Praze. „Zveme na něj nejen známé studentské samosprávy, ale i ty nové, které se do žádných obdobných projektů dříve neúčastnily. Stačí přijet a zapojit se, uvítáme každého,“ zakončuje Schupke.