Skip to main content

Grantový program Pomáhej! 2014

By Aktuality, Partnerské články

Nadace VIA ve spolupráci s ČSOB a ERA vyhlásila druhý ročník programu Pomáhej, jehož cílem je ocenit odvahu a kreativitu dětí a mladých lidí, kteří sbírají peníze na dobrou věc.
Neformální skupiny, pro které je program určen, mohou získat pobídkový grant zdvojnásobující dary zaslané zvolenému příjemci až do celkové výše 7 000 korun a příspěvek 1 500 korun na realizaci samotné benefiční akce. Tři nejzajímavější projekty získají navíc cenu 30 000 korun.
Termín pro podání přihlášek je 10. října 2014.
Veškeré informace k vyhlášení a formulář naleznete na http://www.nadacevia.cz/pomahej-2014, případně vám je osobně poskytnou:

Štěpán Zelinger stepan.zelinger@nadacevia.cz, 233 113 370
Tereza Skálová, tereza.skalova@nadacevia.cz

Ohlednutí za Study Visitem s OBESSU

By Aktuality, Články, rozhovory

Během 4. – 7. července proběhlo v Praze mezinárodní setkání se zástupci České středoškolské unie (ČSU) a celoevropské organizace Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Celá akce měla za cíl pomoct ČSU s růstem organizace a propagací jako takovou. Účastníci těchto workshopů tedy řešili problém slabé členské základny unie, to jak začlenit do sekretariátu/předsednictva více dívek či jak nadále pokračovat v mezinárodní spolupráci. Kromě toho se zde připravovala obecnější koncepce směřování České středoškolské unie.

„Jsem za toto setkání nesmírně rád. Stále máme v rámci OBESSU statut pozorovatelské organizace, ale i díky tomuto study visitu jsme se přiblížili o něco více k přijetí pod křídla OBESSU. Mám také za to, že jsme si během akce mohli s předsednictvem konečně spoustu věcí sesumarizovat a říct si, které věci budou pro ČSU stěžejní.“ Popisuje své pocity 2. místopředseda a koordinátor tohoto study visitu Robert Květoň.

Pro Českou středoškolskou unii byla tato akce specifická také tím, že pozvánku dostal také předseda partnerské organizace Centrum pro studium diplomacie a politiky Tomáš Ryza. “Rád bych tímto poděkoval vedení ČSU za možnost zúčastnit se víkendového setkání se zástupci OBESSU. Byl to pro mne zajímavý pohled na posun v organizaci středoškolských studentů za posledních 5 let. Jako hlavní přínos vnímám to, že studenti jsou schopni zorganizovat akci podobného typu bez výrazného přispění jejích školy. Do budoucna přeji jen akce stejně tak úspěšné, jako bylo toto setkání.”

Česká středoškolská unie hodlá mezinárodní partnerství i nadále rozšiřovat. V půlce srpna se zástupce z řad předsednictva zúčastní Valného shromáždění OBESSU, kde se bude mimo jiné hlasovat o dvouročním plánu aktivit této mezinárodní organizace. V prosinci čeká představitele ČSU konference v Litvě s názvem „Right to representation“.

OBESSU Study Visit v Česku

By Aktuality, Partnerské články

Praha, Česká republika – Ve dnech 4. – 7. července proběhne v Praze ve spolupráci s mezinárodní organizaci The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) Study visit. Všem členům České středoškolské unie se tedy naskýtá skvělá příležitost seznámit se s představiteli této organizace a neformálně s nimi pohovořit.

Tématem Study visit v Česku bude diskuze nad problémy českého a evropského školství, také to, jak by mohlo evropské společenství v čele OBESSU pomoct českému školství, či integrace znevýhodněných jedinců do školního systému.

Dva dny budou čistě jednací a proběhnou ve formě workshopů v režii koordinátorů OBESSU. „Co je jistojistě pro mnoho členů velkou výhodou, je fakt, že ubytování i cestovné je proplaceno, čili členové ČSU mohou procvičit svou angličtinu a poznat krásnou Prahu téměř zadarmo.“ Komentuje jednu z výhod Study visitu II. místopředseda Robert Květoň

Na akci Study visit v Česku se registrujte pomocí tohoto odkazu: http://bit.ly/1qiALWe, popřípadě se můžete přidat také na facebooku na událost. Akce je omezena na 15 středoškoláků, jejichž škola je součásti ČSU.

 

[su_button url=”http://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2014/06/Agenda-Prague.pdf” background=”#00a8ff” size=”6″ radius=”0″ icon_color=”#f9f9f9″]Zobrazit program[/su_button]

[su_button url=”http://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2014/06/Infopack-Activate-Czech-Republic.pdf” background=”#00a8ff” size=”6″ radius=”0″ icon_color=”#f9f9f9″]Zobrazit informace[/su_button]

Konference Education in Crisis

By Články, rozhovory

Řím, Itálie – Ve dnech 4. 6. až 11. 6. proběhla v Římě mezinárodní konference pořádaná organizací The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Díky našemu statusu pozorovatelské organizace jsme se této velice zajímavé konference mohli také zúčastnit. Tématem tohoto setkání byly dopady finanční krize na vzdělávání v celé Evropě.

„Musím přiznat, že tato konference posunula celou Českou středoškolskou unii hodně kupředu. Získali jsme plno cenných kontaktů napříč Evropou a upevnili svou pozici v samotné organizaci OBESSU.“ říká II. místopředseda Robert Květoň, jakožto účastník meetingu v Římě.

Jednání přes den byla velmi plodná a celému plénu se podařilo najít konsenzus ve stanovisku, které kroky by měla Evropská unie podniknout ke snížení dopadu finanční krize na evropské vzdělávání. Celý tento dokument ještě projde připomínkováním a v srpnu na valném shromáždění OBESSU bude tento dokument podstoupen ke schválení.

Konference Education in Crisis se zúčastnilo přes čtyřicet účastníků z bezmála dvaceti zemí Evropy. „Spolupráci s mezinárodní organizaci OBESSU chystáme nadále posilovat, na začátek července chystáme akci Study visit zastřešený právě OBESSU. Jsem rád, že právě toto partnerství nám dává možnost být vidět i na mezinárodním poli a šířit své myšlenky po celé Evropě.“  dodává Robert Květoň.

Co po sněmu? Přihlas se do týmu ČSU!

By Aktuality

Chcete se více zapojit do dění v České středoškolské unii? (Pokud z nějakého důvodu stále nejste členy, staňte se jimi během chvilky zde.) Chcete se podílet na našich projektech? Toužíte po lepší úrovni vzdělávání v českých školách? Neváhejte a připojte se do našeho týmu!

Nedávno proběhla třetí schůze republikového sněmu, zvolilo se nové vedení, proběhly jeho první schůze a nyní přichází pravý čas na větší zapojení vás – aktivních členů. Máme v současnosti rozběhnuté dva projekty a stále přemýšlíme nad novými. Něco takového však není možné bez výpomoci aktivní členské základny.

Náš tým je součástí sekretariátu Unie. Získáte v něm zkušenosti s prací v neziskové organizaci, budete spolupracovat ve skvělém kolektivu a prokážete, že jste ochotní se zapojovat do veřejného dění i nad rámec svých povinností.

„Do sekretariátu ČSU jsem vstoupil hned po jeho vzniku zhruba rok zpátky. Práce v něm mi dala mnoho nových znalostí, zapojila mě do rozmanitých projektů a hlavně obohatila mnoha zkušenostmi, které nyní skvěle využiji v předsednictvu,“ popisuje svoje dojmy z práce v týmu ČSU nově zvolený člen předsednictva Štěpán Kment.

Jak přesně probíhá přihlašování do našeho týmu? V přihlašovacím formuláři si vyberete oblast, ve které byste se rádi angažovali (může jich být i více), a to z nabídky: média a sociální sítě, programování, grafika, propagace na školách, propagace na akcích, administrativa, organizace akcí, projekt Ne dabingu: Učme se jinak, projekt Vzorová samospráva a fundraising. Do přihlašovacího formuláře vložíte svůj motivační dopis, ve kterém zmíníte svou představu o vaší roli v ČSU a pohnutky, jež vás k tomu vedou, a eventuálně i své předchozí relevantní zkušenosti. V každém případě se Vám ozveme s výsledkem, a pokud budete vybráni, dohodneme se s vámi na dalších podrobnostech.

Drtivá většina naší práce probíhá online, a tak se nemusíte obávat cestovních nákladů.

Těšíme se na Vaše přihlášky!

[su_animate type=”fadeInLeft” inline=”yes” delay=”1″] [su_button url=”http://stredoskolskaunie.cz/nabor/” style=”flat” background=”#00a8ff” size=”4″ radius=”0″ icon=”icon: pencil” icon_color=”#f9f9f9″] Přihlašovací formulář [/su_button] [/su_animate]

Čeští středoškoláci na cestě do bruselského OBESSU

By Aktuality, Tiskové zprávy

Česká středoškolská unie se stala kandidátem na plné členství v mezinárodní organizaci The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Jedná se o uskupení středoškolských unií z většiny členských státu Evropské unie. OBESSU se svým sídlem v Bruselu je hlasem všech evropských středoškoláků, stejně tak jako o to usiluje ČSU v České republice.

„Nyní se nacházíme ve stavu kandidátské organizace. Během roku bychom měli být schváleni plnohodnotnými členy, a tedy mít možnost zúčastnit se všech možných akcí pořádaných OBESSU. Zatím vše vypadá tak, že by našemu přijetí nemělo stát nic v cestě. S generálním tajemníkem OBESSU jsem v denním kontaktu a zasazuji se o pro přípravu všech důležitých dokumentů, které poslouží k našemu přijetí,“ popisuje celou situaci 2. místopředseda ČSU Robert Květoň.

OBESSU se snaží rozvíjet diskuzi ohledně vzdělávání středoškoláků v celé EU. Kromě toho také organizuje řadu akcí, letní školu, setkání s představiteli vzdělávacích výboru Evropského parlamentu či schůze s evropskými politiky, prostřednictvím nichž se snaží ovlivňovat středoškolskou výuku.

V červenci tohoto roku by v Římě mělo proběhnout zasedání všech členských spolků OBESSU a mělo by se zde diskutovat o budoucnosti sekundárního vzdělávání v celé Evropské unii. Ani Česká středoškolská unie by neměla na tomto shromáždění a při jednáních chybět!