Premiér Andrej Babiš slíbil navýšit rozpočet ministerstva školství o 30 miliard korun

Od | Nezařazené | Žádný komentář

Praha 20. dubna – Premiér v demisi Andrej Babiš a další členové vlády dnes jednali na Úřadu vlády se studenty a budoucími učiteli. Součástí schůzky bylo předání petice, ve které zástupci iniciativy Otevřeno a České středoškolské unie protestují proti přesunu 400 milionů z rozpočtu MŠMT na financování vládního návrhu slev na jízdném pro studenty a seniory. V požadavku je dnes podpořila Studentská komora Rady vysokých škol. Premiér sice o osudu peněz nerozhodl, přislíbil však navýšení školského rozpočtu pro příští rok o 30 miliard korun.

Důležitým aspektem při jednání byla skutečnost, že zástupci studentů nevystupují proti návrhu slev na jízdném jako takovému. “Na to ať si udělá každý volič vlastní názor. Jako budoucí učitelé ale odmítáme čerpání financí z kapitoly ministerstva školství, protože tento rezort je dlouhodobě podfinancovaný,” upřesňuje předseda iniciativy Otevřeno Tomáš Čakloš.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová uvedla, že částka 400 milionů Kč tvoří pouze 0,04 % rozpočtu pro MŠMT, jedná se tedy dle jejích slov pouze o drobné. “To ale nevnímáme jako dostatečný důvod k jejich neinvestování zpět do školství” oponuje Martin Mikšík, první místopředseda České středoškolské unie. Pro ilustraci uvádí, že podobná částka byla minulý rok jednorázově přidělena na zlepšení kvality pedagogických praxí. “S paní ministryní v demisi se shodneme, že by peněz do školství mělo jít mnohem více. Deklaraci 30 miliard navíc velice vítáme a doufáme, že pan premiér svému slovu dostojí” dodává předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima.

(foto Ellen Pražáková)

Vyjádření Otevřena a ČSU ke článku magazínu Týden

Od | Aktuality, Média, Názory, Oznámení | Žádný komentář

Praha, 11. dubna – Výrazně se ohrazujeme proti článku vydanému dnes 11. dubna ráno na stránkách magazínu Týden.cz s názvem „Dívka organizuje protesty proti Babišovi, studium jí platí Bakala”. Jak samotný titulek, tak obsah článku naznačují, že za výzvou „Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním” je patrný vliv Zdeňka Bakaly a jeho konfliktu s Andrejem Babišem. Hlavním argumentem, který v tomto směru článek přináší, je fakt, že předsedkyně České středoškolské unie, Lenka Štěpánová, získala stipendium v programu Scholarship od Bakala Foundation. V této spojitosti považujeme za nutné upozornit na několik věcí.

  1. Finanční podpora od Bakala Foundation je určená výhradně pro osobní potřeby spojené s náklady na studium v Londýně, ke kterému Lenka nastoupí v září tohoto roku. V čele výzvy vystupuje jako předsedkyně České středoškolské unie, tedy jménem spolku, který sdružuje stovky středoškoláků a dlouhodobě je zastupuje ve vztahu ke vzdělávací politice. Spolek jako takový nemá s nadací pana Bakaly žádné vazby.
  2. Výzva nevychází pouze ze strany České středoškolské unie, jedná se o přímou spolupráci s iniciativou Otevřeno. Po zveřejnění výzvy se připojilo i několik dalších organizací aktivních ve vzdělávání. Jasná je i podpora veřejnosti, na přidružené petici je již přes 3000 podpisů.
  3. Akce není „protestem proti Babišovi”, ale proti konkrétnímu kroku přesunutí prostředků určených pro MŠMT do jiné, se školstvím příliš nesouvisející oblasti. To jsme jasně formulovali v otevřeném dopise. Resort školství je dlouhodobě a dramaticky podfinancovaný a je nutné do něj prostředky naopak přidávat.
  4. Petici považujeme za prostředek, kterým jako členové demokratické společnosti dáváme najevo svůj názor a poskytujeme politikům zpětnou vazbu. Je tedy hlasem, kterým chceme k diskuzi a potažmo změně situace přispět.

Andrej Babiš již na naši výzvu reagoval v pondělí, bohužel se nijak nevyjádřil k apelu na investici uvedených prostředků zpět do vzdělávání. Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva financí České republiky dokládá, že investice v rámci resortu školství je možná. Ve čtvrtek jsme ho vyzvali ke schůzce, na kterou (bez opovědi) stále čekáme…

VYJÁDŘENÍ OTEVŘENA A ČSU KE ČLÁNKU MAGAZÍNU TÝDEN

Dnes byla v pořadu Newsroom ČT24 reportáž o Lenka, ohledně článku z 11. dubna, který vyšel na stránkách magazínu Týden s názvem „Dívka organizuje protesty proti Babišovi, studium jí platí Bakala”. Jak samotný titulek, tak obsah článku naznačují, že za výzvou "Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním” je patrný vliv Zdeňka Bakaly a jeho konfliktu s Andrejem Babišem. Hlavním argumentem, který v tomto směru článek přináší, je fakt, že předsedkyně České středoškolské unie, Lenka Štěpánová, získala stipendium v programu Scholarship od Bakala Foundation. V této spojitosti považujeme za nutné upozornit na několik věcí.1. Finanční podpora od Bakala Foundation je určená výhradně pro osobní potřeby spojené se studium v Londýně, na které Lenka po maturitě nastoupí. V čele výzvy vystupuje jako předsedkyně ČSU, tedy jménem spolku, který sdružuje stovky středoškoláků a dlouhodobě je zastupuje ve vztahu ke vzdělávací politice. Spolek jako takový nemá s nadací pana Bakaly žádné vazby.2. Výzva nepochází pouze ze strany ČSU, jedná se o přímou spolupráci s iniciativou Otevřeno. Po zveřejnění výzvy se připojilo i několik dalších organizací aktivních ve vzdělávání. Jasná je i podpora veřejnosti, na přidružené petici je již přes 3000 podpisů.Další body a celou tiskovou zprávu, ve které jsme se proti článku ohradili nalezneš ZDE -> stredoskolskaunie.cz/2018/04/vyjadreni-otevrena-a-csu-ke-clanku-magazinu-tyden/Andrej Babiš již na naši výzvu reagoval v pondělí, bohužel se nijak nevyjádřil k apelu na investici uvedených prostředků zpět do vzdělávání. Ve čtvrtek jsme ho vyzvali ke schůzce, na kterou (bez opovědi) stále čekáme…

Zveřejnil(a) Česká středoškolská unie dne 15. duben 2018

Středoškoláci a budoucí učitelé: Chceme investice prostředků do vzdělávání, ne mimo něj

Od | Nezařazené | Žádný komentář

PRAHA 9. dubna – Organizátoři petice: „Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním“ požadují, aby 400 milionů odejmutých z rozpočtu ministerstva školství vláda investovala do vzdělávání. To je podle nich již dlouhodobě podfinancované a zasluhuje daleko větší podporu než doposud. Dnešní reakce předsedy vlády Andreje Babiše však nereflektuje popsané výhrady. Premiér pouze zopakoval, že se jedná o prostředky nevyužité ministerstvem školství v minulých letech. Studenti ale tento pohled rozporovali už v nedělním otevřeném dopise. Čekají tak na relevantní odpověď a znovu apelují na svůj původní záměr – nechat tyto peníze ve školství. Petice založená spolky Otevřeno a Česká středoškolská unie, zastupující středoškoláky a studenty učitelských oborů má od neděle 8. dubna bezmála 3000 podpisů a připojilo se k ní několik organizací ve vzdělávání.

„Zdůrazňujeme svůj apel na to, aby vláda tyto prostředky investovala do vzdělávání. Možnost jejich využití v rámci resortu dokladuje také tisková zpráva, kterou v neděli zveřejnilo ministerstvo financí. Pro inspiraci navrhujeme například: zvýšení platu učitelů, investici do přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách, nebo ještě konkrétněji zkvalitnění hodnocení maturitních slohových prací, které se momentálně valí na maturanty,“ vysvětluje místopředseda iniciativy Otevřeno Daniel Pražák.
 
Organizace v otevřeném dopise předsedovi a členům vlády požadují: zrušení usnesení, které rezortu školství odebírá 400 milionů z nespotřebovaných výdajů, investici dotčených financí do vzdělávání a jejich další navyšování do resortu MŠMT. Otevřený dopis v neděli večer obdrželi Andrej Babiš a členové vlády na e-mail. Podporu veřejnosti se žáci a studenti snaží získat sběrem podpisů na petičním portále. Všechny informace obsahuje také facebooková událost!

Zveřejnil(a) Otevřeno dne 9. duben 2018

Středoškoláci a budoucí učitelé: Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním

Od | Aktuality, Blog, Revoluce na střední, Tiskové zprávy, Zapoj se | Žádný komentář

PRAHA 8. dubna – Středoškoláci a studenti učitelských oborů vyjadřují nesouhlas s kroky vlády Andreje Babiše, na jejichž základě má resort ministerstva školství přijít o 400 milionů korun v souvislosti s novými slevami na jízdném pro mládež a seniory. V otevřeném dopise, pod nějž organizace sbírají podpisy, kritizují, že se jedná o druhou největší částku ze všech zasažených oblastí státního rozpočtu. Požadují proto zrušení škrtů ve školském resortu a reinvestici těchto prostředků do vzdělávání. Vláda v demisi Andreje Babiše odsouhlasila tyto škrty usnesením o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory na jednání vlády 27. března.

Podle místopředsedy iniciativy Otevřeno Daniela Pražáka jedná vláda v rozporu s vlastními prioritami. “V programovém prohlášení vláda vyzdvihuje školství jako jednu ze svých priorit, spolu s navýšením platů učitelů na 150 procent jejich stávající výše. Skutečnosti posledních dní v nás však vzbuzují pochybnosti o tom, zda se jedná o vážná slova, nebo pouze plané sliby,“ uvádí Pražák. Resort ministerstva školství je podle něj dramaticky podfinancovaný. To dokládají také data z mezinárodních srovnání, podle nichž Česká republika do vzdělávání investuje nízké procento HDP, které se dlouhodobě pohybuje pod průměrem zemí OECD.

Podle předsedy vlády v demisi pochází zmíněných 400 milionů korun z nevyčerpaných investičních programů a kurzových úspor. Školství tak údajně nepřijde o zásadní prostředky. Toto tvrzení Andreje Babiše razantně odmítá předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová: “Jakékoliv prostředky jsou v současné situaci pro školství klíčové. Jestliže se dají přesunout, což vláda dokladuje právě jejich odkloněním do slev na jízdné, nepovažujeme jediný důvod pro jejich neinvestování zpět do vzdělávání za relevantní. Naopak požadujeme, aby vláda našla cestu, jak peníze efektivně využít právě pro účely zvyšování kvality vzdělávání.”

Ve shrnutí organizace požadují: zrušení usnesení a vyhledání prostředků na slevu v jízdném v jiných kapitolách státního rozpočtu, reinvestici dotčených 400 milionů korun do vzdělávání a další navyšování investic do resortu MŠMT. Otevřený dopis v neděli večer obdrželi Andrej Babiš a členové vlády na e-mail. Podporu veřejnosti se žáci a studenti snaží získat sběrem podpisů na petičním portále. Všechny informace obsahuje také facebooková událost!

Zveřejnil(a) Otevřeno dne 9. duben 2018

Setkání evropských studentských unií

Od | Aktuality, Nezařazené | Žádný komentář

V prvním březnovém týdnu jsme se spolu s 1. místopředsedou Martinem Mikšíkem zúčastnili konference OBESSU pro evropské studentské unie. Setkání probíhalo v polském přístavním městě Gdaňsku, které v osmdesátých letech odstartovalo hnutí Solidarita a podpořilo tak pád komunismu. Gdaňská asertivita a aktivní přístup se odráží i v současné mladé generaci, která se angažuje ve Studentské radě města Gdaňsk. Bohužel ne všichni polští studenti mají možnost ovlivňovat své vzdělávání tak, jako v Gdaňsku.

V rámci Evropské Unie je stále velké množství zemí, které nesdružují studentské samosprávy na národní úrovni. Nemají tak oficiální kanály, které by jim umožňovaly vyjádřit se k problémům v jejich vzdělávacím systému, jejich hlas není slyšet. V zemích Visegrádské čtyřky mají funkční národní studentskou unii jen Česká (ČSU) a Slovenská republika (ŠUS). I z tohoto důvodu jsme se vydali na konferenci a setkali se s mnoha aktivními polskými studenty, kteří mají zájem založit polskou studentskou unii.

“V Polsku potřebujeme národní studentskou unii, abychom mohli spolupracovat s ostatními státy Evropské unie, OBESSU a dalšími organizacemi na mezinárodní úrovni. V dubnu se vydáme na sjezd městských studentských parlamentů ve Varšavě, kde bychom chtěli přednést návrh na založení unie. Olaf Szczełuszczenko, předseda Studentské rady města Gdaňsk

Celého programu se účastnili také zástupci studentů z Finska, Srbska, Belgie, Islandu, Rumunska, Maďarska, Německa, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Irska. Seznámili jsme se tak s problémy a dobrou praxí zahraničních studentských unií. Společně s východoevropskými studenty nás pojí na příklad malé množství studentských samospráv, nízká úroveň praxí, nebo nekomplexní řešení maturit. Pro západoevropské země jsou tyto otázky často vyřešené a studenti se zaměřují na témata, která se v České republice ještě ani nedostala do vzdělávacího diskurzu.

V rámci OBESSU máme stejně jako další východoevropské země horší postavení, protože v západních zemích je kultura studentských unií zažitá, rozvinutá a často jich na jednu zemi připadne hned několik. Mají tedy početní výhodu při rozhodování o řešených tématech, která jsou často diametrálně odlišná od našich potřeb. V létě jsme se proto vyjádřili k nedostatku mezinárodní pozornosti věnované vzdělávacím problematikám východní Evropy a požádali OBESSU, aby podpořila náš rozvoj. Díky našemu setkání na konferenci v Gdaňsku se k výzvě připojí i Slovensko, Rumunsko a další země.

Switch to English

Česká středoškolská unie, z. s.
Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4
info@stredoskolskaunie.cz

Náš Facebook | Náš Twitter