Skip to main content

V neděli 28. 4. a v pondělí 29. 4. se sjelo přibližně 100 zástupců a zástupkyň středoškoláků z celé České republiky na XIII. republikovém sněmu České středoškolské unie. V neděli si středoškoláci a středoškolačky zvolili nové vedení a diskutovali o budoucnosti a výzvách organizace. V pondělí pak společně s odborníky a odbornicemi diskutovali o rámcových vzdělávacích programech (RVP)  a školních vzdělávacích programech (ŠVP) a o možnostech, jak je mohou středoškoláci ovlivnit.

V neděli proběhla volba do předsednictva. Funkci předsedy tak nově vykonává Viktor René Schilke, student 1. Střední ScioŠkoly. 1. místopředsedkyní byla nově zvolena Veronika Elznicová z Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou, 2. místopředsedou byl zvolen Mikuláš Misterka z Gymnázia Jana Palacha Mělník, do předsednictva byli dále nově zvoleni David Vápeník z Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové  a Natálie Macošková z Gymnázia Třinec.

,,Na úvod předsednictvo shrnulo práci za uplynulý půlrok a následně středoškoláci z více jak 50 škol debatovali o budoucnosti spolku, který funguje již více jak 6 let. Za prioritní téma si určili zastavení povinné maturity z matematiky a zakládání krajských buněk,” dodává Viktor René Schilke, nově zvolený předseda České středoškolské unie.

V pondělí se studenti a studentky zaměřili na rámcové a školní vzdělávací programy. Konkrétně na to, jakým způsobem probíhá revize RVP a jak se mohou středoškoláci a středoškolačky zapojit do vytváření ŠVP svých škol. K těmto tématům proběhlo několik workshopů, debat a přednášek, mimo jiné například panelová debata, které se účastnil Jakub Holec z NÚV (Národní ústav pro vzdělávání), Dana Pražáková, působící v ČŠI (Česká školní inspekce) v kanceláři ústředního školního inspektora, Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a člen komise pro tvorbu Strategie 2030+, a Dan Pražák, člen iniciativy Otevřeno, která usiluje o inovativnější přípravě budoucích pedagogů, a zároveň také učitel Základní školy Strossmayerovo náměstí

“Středoškoláci často nerozumí tomu, jaký význam pro ně má podrobná výuka pravěku či učení se znění všech fyzikálních zákonů nazpaměť. Podoba výuky na středních školách je ale ovlivnitelná, většina středoškoláků však netuší, kdo kurikula ovlivňuje a jak by ji mohli ovlivnit třeba i oni sami. Což bylo i cílem republikového sněmu – seznámit středoškoláky s možnostmi, jak se na obsahu a podobě výuky mohou přímo podílet.” popisuje Veronika Elznicová, nově zvolená 1. místopředsedkyně spolku.