Skip to main content

Zveme tě na XII. republikový sněm České středoškolské unie, který bude zaměřený na téma: “Ze školy do blázince?!”

Kandiduj do předsednictva

Republikové sněmy hrají důležitou roli ve fungování České středoškolské unie, neboť právě na nich delegovaní členové volí nové vedení. Pokud máš zájem stát se jedním z pěti lidí, kteří řídí činnost ČSU, vyplň přihlášku, která tě zařadí na seznam kandidátů. Kandidatura je otevřená pro všechny členy ČSU. Nezapomeň ji prosím odeslat do půlnoci 6. 12.

Práce v předsednictvu České středoškolské unie je velmi zajímavá a rozmanitá. Unie zasahuje do mediálního světa vlastními názory na vzdělávací politiku, realizuje projekty a akce (vč. kompletního projektového managementu od fundraisingu až po evaluaci), komunikuje s politiky a úředníky, rozvíjí demokratické hodnoty na školách a podporuje žákovské samosprávy. To je pouze stručný výčet spadající pod motto Zastupovat české středoškoláky a prosazovat jejich zájmy. V rámci pětičlenného týmu bys měl/a na starost dohled nad chodem organizace a jejím fungováním. Za podpory předsedy pak budeš moci získávat nové zkušenosti při ostatních činnostech souvisejících s vedením mladé nestátní neziskové organizace.

NEZBLÁZNÍM SE a kandiduji

Zaregistruj se

Místa jsou omezená, pokud se chceš účastnit republikového sněmu, zaregistruj se prosím co nejdříve!

Zaregistruj se

NEDĚLE

9. prosince

Určena pro delegáty ČSU

Kde?

Evropský dům (Jungmannova 24)

Kdy?

Program začíná ve 13:00. Přijďte dřív!

 Program

  • Výsledky práce Unie a předsednictva za uplynulý rok
  • Zpráva o financování Unie
  • Příspěvek od iniciátorů svolání republikového sněmu z řad delegátů
  • Debata nad dosavadním obsahem
  • Volby do předsednictva

PONDĚLÍ

10. prosince

Určeno pro širokou veřejnost

Kde?

Praha Místo upřesníme v potvrzovacím emailu

Kdy?

9:00 – 17:00

Přesný program upřesníme v potvrzovacím emailu.

 Program

  • • Icebreakingy a networking samospráv • Interaktivní úvod do problematiky, společné diskuze • Workshopy organizací zabývající se atmosférou na školách, psychickými obtížemi studentů, mentoringem a osobním rozvojem studentů • Panelová diskuze o tom jak by se měl změnit přístup učitelů a školy k těmto tématům a jak může zřizovatel, potažmo ministerstvo školství pomoci k lepšímu (psychickému) prostředí na školách • Závěrečný workshop k reálné implementaci nabytých zkušeností do školního a osobního života

Kontakt

V případě dotazů nebo jakýchkoliv problémů nás kontaktuj na Facebooku, případně neváhej napsat na vschilke@stredoskolskaunie.cz