Před několika týdny proběhl v pražském DUP39 IX. republikový sněm České středoškolské unie. Akce s podtitulem „Jak bychom se (ne)měli učit na střední“se zúčastnilo na 180 středoškoláků z celé republiky.

Velké diskuzi o výuce předcházel komornější nedělní program v Cafe Lajka na Letné, během kterého bylo zvoleno nové předsednictvo ČSU ve složení Lenka Štěpánová (předsedkyně), Josefína Paloudová (1. místopředsedkyně), David Sebíň (2. místopředseda),  Daniel Pastera a Martin Mikšík (oba členové předsednictva). 

Na pondělní části sněmu studenti diskutovali o podobách výuky, o rozdílech mezi soukromými a veřejnými středními školami, ale především o svých vlastních zkušenostech z jejich škol. Česká středoškolská unie právě z nich získává cenné podklady, které následně využije v boji za zlepšování vzdělávací soustavy, což je jejím dlouhodobým cílem v rámci kampaně Revoluce na střední.

Prostor pro diskuzi byl ihned po úvodním slovu Miroslava Jašurka, a to v prvním workshopu, kde byli studenti rozděleni do menších skupin, v kterých si vyměňovali svoje zkušenosti z výuk na školách a jejich stereotypech.

Hlavní částí pondělního programu byla panelová debata o výuce, jejímiž hosty byli Jaro Sedlár (LEAF Academy), Dana Pražáková (Česká školní inspekce), Pavel Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání) a Tomáš Feřtek (EDUin), kteří diskutovali o alternativách ve vzdělávání.

Den byl zakončen workshopem, kde studenti v menších skupinách pojmenovávali problémy na svých školách a společně s panelisty z debaty hledali jejich konstruktivní řešení. Při společném navrhování změn často zazníval požadavek na větší volitelnost předmětů. Mimo to se ukazuje, že středoškolákům vadí přeplněné třídy, snížení počtu žáků ve třídě by podle většiny z nich přineslo individualizovanější výuku v příjemnějším prostředí. Mezi dalšími návrhy se objevilo například slovní hodnocení od učitelů nad rámec známek nebo výuka matematiky a jazyků rozdělená podle úrovně napříč ročníky.

Běhen sněmu natočila Česká televize také medailonek o naší kampani Revoluce na střední, která se dostala do finále letošní ceny Gratias Tibi. Pokud si myslíš, že Revoluce na střední má smysl a chceš modernější výuku, podpoř nás svým hlasem v ceně České televize tady: http://bit.ly/2qBReN8

Switch to English

Česká středoškolská unie, z. s.
Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4
info@stredoskolskaunie.cz

Náš Facebook | Náš Twitter