Skip to main content

Už 4 roky zastupujeme a prosazujeme zájmy středoškoláků ve školství. Teď to ale rozšiřujeme a chceme vytvořit platformu pro řešení krajských záležitostí, o nichž chtějí středoškoláci mluvit a chtějí je ovlivňovat. Ve spolupráci s odborem školství Magistrátu hlavního města Prahy připravujeme Středoškolský sněm hlavního města Prahy (StS), v němž budou zasedat naši pražští delegáti, tedy zástupci studentských rad a parlamentů.

Posláním Středoškolského sněmu bude zastupovat pražské středoškoláky a hájit přijatá stanoviska k tématům, která bude sněm řešit. Pro Prahu se Středoškolský sněm stane poradním orgánem, který bude moci nezávisle představovat názory mladých lidí na různé městské záležitosti.

Středoškoláci rozhýbou město: Jak, to bude na nich

A jaká budou témata? Kromě školství bychom rádi otevírali témata jako doprava a MHD nebo cyklostezky, územní plánování, městská zeleň a ekologie, IT služby jako wifi po městě či přístupnost úřadů online nebo městská divadla a galerie. Výběr věcí k řešení ale bude na vás – agendu si bude volit Středoškolský sněm sám.

Zasedání budou probíhat zhruba jednou za čtvrt roku ve velkém zastupitelském sále a ke každému bude přítomen odpovídající radní, aby mohl podat delegátům-středoškolákům informace z první ruky a také diskutovat o tématu. Cílem každé schůze Středoškolského sněmu bude dojít k usnesení, tedy jaký postoj k věci zaujímají středoškoláci. Chtějí více peněz na nové školní budovy? Má Praha zavést internet ve stanicích metra?

K usnesením pak zpravidla proběhne brífink pro média, která budou mít zdroj pro reportáže o tom, co pálí mladé v Praze.

Celou organizaci a správu Středoškolského sněmu bude mít na starosti komise při hlavním městě složená ze zástupců magistrátu a České středoškolské unie (ČSU). Samotný Středoškolský sněm ale bude řízen vlastním předsednictvem, které si delegáti zvolí ze svého středu.

Středoškolský sněm HLMP bude ČSU sloužit jako pilotní projekt pro další případné rozšiřování do krajů.

Chceme, aby mladí lidé měli větší podíl na spolurozhodování nejen ve vzdělávání, ale i v občanských tématech. Jdeš do toho s námi? V plánu je sněm spustit ještě během tohoto školního roku!