Skip to main content

Olympiáda lidských práv (OLP) – co si pod tímto pojmem lze představit? Nečekejte, že se jedná o klasickou předmětovou olympiádu, kterou známe ze školních lavic. Olympiáda lidských práv je unikátní soutěží pro všechny středoškoláky, kteří mají chuť naučit se formulovat a obhajovat své názory a zároveň se vzdělávat v oblasti lidských práv. Jak mi v rozhovoru řekl Ondra Kříž, výherce OLP 2015: “ V OLP ani tolik nejde o to, kdo si co myslí, ale jde o to, to dobře formulovat, přednést a stát si zatím.” 

Co je to Olympiáda lidských práv?

Olympiáda lidských práv je prestižní středoškolskou soutěží. Studenti z celé ČR zde každoročně poměřují své znalosti právních, společenských a politických okruhů.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Do školního kola se mohou zapojit všichni studenti středních škol, jak kolektivně, kdy se do projektu přihlásí škola, kterou navštěvují, tak individuálně, pokud mají o soutěž zájem, avšak jejich škola se soutěže neúčastní. Vybraní soutěžící z prvního kola postupují do celorepublikového finále, kde se před odbornou porotou utkají o to nejlepší umístění a samozřejmě hodnotné ceny.

Soutěž využívá inovativní a moderní interaktivní prvky vzdělávání: rozvíjí kreativitu, komunikačně-prezentační schopnosti, argumentační techniky a zaměřuje se především na formování vlastních názorů mladých lidí.

První kolo pro ročník 2016 probíhá právě teď, přihlásit se k soutěži je možné na stránkách soutěže  http://www.olpcr.cz/.

Zleva: Ondřej Kříž (vítěz OLP 2015), Michaela Slámová (autorka rozhovoru), Oskar Blažek (jeden z pořadatelů soutěže)

Rozhovor s Ondřejem Křížem

Kolikrát ses zapojil do Olympiády lidských práv?

Účastnil jsem se jí celkem dvakrát. První rok jsem se neúčastnil dobrovolně, ale proto, že nám to zadali ve škole. Soutěž mě zaujala, a tak jsem se druhý rok zúčastnil ze své vlastní vůle.

Jak jsi dopadl v prvním roce?

V prvním roce jsem postoupil do celostátního kola a celkově jsem se umístil třetí.

Když ses v prvním roce dozvěděl, že ses dostal do celostátního kola, překvapilo tě to?

Překvapený jsem byl, to ano. Neočekával jsem to ani přinejmenším. Já jsem vlastně ani neměl představu, co bych od celé soutěže mohl čekat.

Jak probíhají jednotlivá kola?

Kola jsou celkem dvě. První kolo probíhá korespondenční formou, kdy je na stránky Olympiády lidských práv vyvěšen test, ve kterém soutěžící musí správně odpovědět na 10 otázek a napsat esej na jedno z daných témat. Toto kolo je omezené časově, na vyplnění testu i napsání eseje je dán limit jedné hodiny. Následně porota vybere 80 soutěžících, kteří postoupí do celostátního kola.

Jak probíhalo tvoje finále?

Všichni postupující soutěžící se sešli v budově Magistrátu hlavního města Prahy. Tuším, že to bylo v pátek ráno. Seděli jsme v hlavní jednací síni, u těch stolečků a židliček, kde normálně sedí zastupitelé. Jediným úkolem bylo vybrat si téma a napsat esej. Při tvorbě jsme museli splnit dvě kritéria – dodržet časový limit a správně naformátovat dokument. Kdo měl práci hotovou, tak se přihlásil, přišli k němu organizátoři a uložili si jeho práci na flash disk. Následně všechny práce vytiskli a předali je porotcům. Ti vybrali celkem 10 prací, jejichž autoři postoupili do ústní obhajoby. Já a dalších 9 lidí jsme tedy museli před porotou ústně rozvíjet svoji práci, obhajovat vlastní myšlenky a odrážet dotazy a argumenty porotců.

Na jaké téma jsi psal svoji vítěznou esej?

Psal jsem ji na téma “Jaké jsou evropské hodnoty? Dokáže si je Evropa přijímáním uprchlíků udržet?”

A jaká byla hlavní myšlenka?

Snažil jsem se poukázat na to, že je podle mého názoru hloupé rozdělovat společnost podle toho, zda jsme Evropané, Asiaté nebo Afričané. Zkrátka jsme lidé. Říká se, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, do jaké míry a jak kvalitně je schopna se postarat o své nejslabší členy. Já jsem napsal, že tím, že Evropa přijímá uprchlíky, si zachovává svoje hodnoty. Zabýval jsem se také tím, že jsme kulturně vzešli z anticko-křesťanské tradice, která jistým způsobem tu pohostinnost a péči o lidi, kteří to potřebují, podporuje. Evropa byla touto tradicí formována po dlouhou dobu. Myslím si, že právě toto tvoří základ evropského stylu a evropské civilizace. Názor, že přijímáním uprchlíků si tuto kulturu podkopáváme a necháváme ji kazit, není podle mého názoru správný a korektní.

Jak bys posoudil kvalitu prací ostatních soutěžících?

Nečetl jsem ostatní práce, takže to nemohu moc dobře posoudit. Když jsem ale viděl jejich ústní projevy, tak tam podle mě byli lidé, kteří na tom byli lépe než já po stránce mluveného projevu a byli tam i lidé, kteří mluvili srovnatelně se mnou. Celkově si myslím, že úroveň soutěže byla hodně vysoká. Že by mě ale někdo zarazil tím, že by vyčníval nebo byl výrazně horší, to se říct nedá. Myslím si, že právě takto je to dobře. Každý prokázal znalost dané problematiky nejen písemně, ale i ústně. Nervozita také dělá své a mluvit před všemi těmi lidmi je velmi náročné.

Máš nějaký zážitek z průběhu soutěže?

My, kteří jsme postoupili do finále, jsme vyhráli studijní cestu do Štrasburku. Zaštiťoval ji poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil. Měli jsme možnost se podívat, jak Evropský parlament funguje a jak to tam vlastně vypadá.

Co ti OLP dala?

Především mi dala možnost mluvit před lidmi. Tato soutěž je zajímavá v tom, že donutí člověka se zamyslet, reflektovat problémy současnosti a formulovat svoje názory. Myslím, že mnoha mým vrstevníkům toto dělá problémy. V OLP ani tolik nejde o to, kdo si co myslí, ale jde o to to vhodně vyjádřit, přednést a stát si za svým názorem. Člověk musí mít vše podložené, aby neplácal a nepapouškoval jenom něco, co se říká. Tyto schopnosti a dovednosti si může každý při OLP krásně vyzkoušet. Ostatní ho poslouchají, dostane zpětnou vazbu – celkově je to dobrá zkušenost.

Jaký máš názor na české školství?

Láká mě říci, že je to opravdu špatné, ale nejsem natolik informován, abych ho mohl hodnotit. Samozřejmě do školy již chodím nějaký ten pátek. Byl jsem na základní škole, teď chodím na střední školu, mám kamarády, kteří chodí na různé školy. V podstatě i část mojí rodiny ve školství pracuje – jak v provozním, tak v pedagogickém sektoru. Ale na to, abych řekl nějaký seriózní názor nemám kapacitu. Moje osobní zkušenost je ovšem taková, že stále existují jistá klišé. Například ve výuce společensko-vědních předmětů. Problém vidím například ve výuce dějepisu, kdy se děti hodně věnují pravěku, středověk jsou pro ně Husité a nejnovější dějiny většinou končí 1. světovou válkou. To, co by se mělo probírat po 2. světové válce, se neprobírá, protože učitelé se o tom učitelé bojí mluvit.

Jakým směrem se chceš vydat po maturitě?

Rád bych udělal přijímačky na Právnickou fakultu UK, takže se snažím nestavět si vzdušné zámky. Teď je tedy pro mě důležité být připuštěn k maturitě, udělat maturitu a zvládnout přijímačky. Snažím se být realista. Představy o tom, že změním svět, jdou mimo mě.

Co bys doporučil lidem, kteří se chtějí zapojit do Olympiády lidských práv?

Já osobně jsem se příliš nepřipravoval, zkrátka jsem psal, co mě napadlo. Jestli chcete vědět, jak zaručeně uspět, přečtěte si nějaký odborný článek o tom, jak správně psát esej. Připravte se na to, že budete muset správně formulovat. Nemůžete pořád dokola omílat něco, co by bylo bezbřehé. Musí tam být jasná myšlenka, jasné argumenty a osobitý názor. Když jsem dělal OLP před dvěma lety, tak tam byl kluk, který skončil celkem druhý. Tématem esejí bylo  “Zeman a Čína”, protože tou dobou zrovna probíhala ta aféra s pandou a podobné. Já jsem psal o tom, že to není úplně správně a ta dívka, která to vyhrála, psala velmi podobnou práci. Kluk, který byl na druhém místě, zaujal k této problematice originální přístup – rozebral situaci čistě z ekonomického hlediska. Bylo vidět, že se v tom doopravdy orientoval, rozuměl tomu, o čem mluví a zkrátka ho to zajímá a baví. Ačkoliv se tolik nezabýval lidskoprávní problematikou, ale tou ekonomickou, tak se krásně umístil. Mluvil velmi dobře, použil silné argumenty, uměl si za svým názorem stát a podložit ho a k tomu všemu šel tak trochu proti proudu.

 1. kolo Olympiády lidských práv končí již 14. listopadu!

 Facebook Olympiády lidských práv

Autoři: Michaela Slámová, Oskar Blažek, Ondřej Kříž