Skip to main content

Praha, 22. září 2016 – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová vyjednala pro následující rok 2017 o 13,5 mld. korun navíc do rozpočtu pro svůj resort. Hlavní prioritou využití získaných prostředků mají být učitelské platy, které ministryně chce postupně navyšovat až na 130 % průměrné mzdy, tedy na zhruba 37 600 Kč. Na předložení do Parlamentu se současně připravuje novela zákona o pedagogických pracovnících, která nastavuje též nový kariérní řád pro kantory. Základem pro postup mezi třemi úrovněmi s vyššími ohodnoceními je další sebevzdělávání pedagoga ve svém oboru a učitelství. Středoškoláci z České středoškolské unie (ČSU) ovšem požadují, aby se přihlíželo i k jejich hlasu při posuzování, zda učitel skutečně nové metody výuky a odbornosti v hodinách používá.

Česká středoškolská unie připravovaný zákon hodnotí pozitivně, zejména pak důraz na seberozvoj učitele, ale upozorňuje na vyjmutí žáků z celého procesu hodnocení zlepšování učitelů. “Podporujeme, aby učitelské platy rostly na slibovaných 130 % průměrného platu a navyšovaly se dále v kariérním řádu, to je základ. Také další vzdělávání učitelů ve svém oboru a didaktice by mělo být hlavním požadavkem pro kariérní řád, přesně jak ministerstvo navrhuje. Chybu ale vidíme v tom, že do hodnocení učitele před komisí pro kariérní postup se nedostanou názory žáků. Pedagog se tak může zlepšovat jen na papíře a v samotné výuce nic neměnit,” říká Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie.

Způsobů, jak středoškoláci mohou hodnotit svou školu, vyučování a školské služby, je několik. Některé školy nabízí žákům anonymní evaluaci, nebo ji dokonce připravují ve spolupráci s žákovskými samosprávami, které hlas žáků na škole posilují. “Není pravdou, že by žáci neuměli konstruktivně ohodotit své vyučující a poskytnout jim kvalitní zpětnou vazbu. Naopak je klíčové, aby žáci mohli do svého vzdělávání mluvit a jejich hlas měl význam,” zdůrazňuje Lenka Štěpánová, 1. místopředsedkyně ČSU.

Vyučování na středních školách již desítky let neprochází výraznějšími změnami, na což Česká středoškolská unie pravidelně upozorňuje. Aktuální návrh zákona dává možnost poměry ve třídách modernizovat, ale musí obsáhnout také žákovskou zpětnou vazbu. “Pokud chceme omezit frontální způsob výuky, časté učení nazpaměť a malou komunikaci učitele se svými studenty, musí žáci mít možnost se k učiteli smysluplným způsobem vyjádřit a vědět, že jejich názory jsou zohledněny právě při kariérním postupu daného učitele,” uzavírá Štěpán Kment.

Novela zavádějící kariérní řád stanoví pro učitele tři kariérní stupně od dalšího školního roku. Do prvního učitel vstupuje automaticky a má za úkol se s podporou svého tzv. uvádějícího učitele profesně rozvíjet a dále sebevzdělávat po dobu 2 let. Pro postup do vyšších kariérních stupňů musí pedagog na hodnotícím pohovoru obhájit svoji práci, vlastní rozvoj a kvalitu výkonu profese učitele před komisí, která poté hlasuje, zda učitele do dalšího stupně povýší. Škola také určuje vlastní požadavky pro rozvoj pedagoga. Ty se spolu s předepsanými zkombinují a vytvoří tak osobní plán profesního rozvoje zakládajícím se na pokračujícím sebevzdělávání.