Skip to main content

Letos se koná již 38. ročník Středoškolské odborné činnosti (zkráceně SOČ), soutěže pro všechny aktivní středoškoláky. Těžko bychom hledali školní soutěž s delší tradicí. V současné době je SOČ vyhlašována Ministerstvem školství a soutěžící, kteří uspějí v celostátním kole, mohou být pozváni k účasti v podobných mezinárodních soutěžích. Vždyť i Barbora Čechová, studentka, která se nedávno umístila na celosvětové věděcké soutěži INTEL ISEF na 4. místě v oboru biochemie, byla navržena k účasti právě na základě úspěchu v SOČ.

A o co tedy ve Středoškolské odborné činnosti jde? Pro účast je zásadní provést výzkum, ve kterém by měl soutěžící vybádat něco nového. Dalším krokem je napsání práce, ve které shrne svoje poznatky, tzv. SOČky. Doporučený rozsah textu se pohybuje okolo 20-25 stran, ale soutěžící tuto hranici většinou překračují, mnohdy i o několik desítek stránek. Práce jsou po vypracování odevzdány odborné porotě příslušného kola, která si je přečte a předběžně zhodnotí. Přibližně měsíc po odevzdání se konají obhajoby, vrchol celé soutěže, kdy soutěžící předstupují před porotu, 10 minut svoji práci prezentují a následně myšlenky v ní uvedené obhajují před často trochu záludnými poznámkami a otázkami porotců. Tyto obhajoby se konají v několika kolech. Tím prvním by mělo být kolo školní, nicméně na málokteré škole se sejde tolik prací, aby bylo nezbytné, a tudíž se většinou začíná až okresním kolem. V Praze postupují soutěžící rovnou do krajského kola, v jiných krajích se studenti musí nejprve probojovat přes okresní kolo. Z krajského kola postupují nejkvalitnější práce v každém oboru do celostátní přehlídky, která se letos koná 17.-19. 6. v Hradci Králové.

Co je na této soutěži tak unikátního? Je to naráz hned několik faktorů, ale za ten nejvýraznější lze považovat rozmanitost témat. SOČka se dá napsat prakticky o čemkoliv, neboť  je celá soutěž rozdělena do osmnácti oborů, od matematiky, přes zdravovědu, informatiku, historii, ekonomii až po filozofii a politologii. Zpravidla by soutěžící měl přijít s něčím novým či zkoumat dosud nezkoumané. Například v historii není vždy možné objevit něco úplně nového, ale v některých oborech je to vlastně povinností. Během obhajob je potom téměř běžné potkat tři budoucí inženýry táhnoucí stroj, který si sami sestavili a v SOČce potom popsali, jak funguje.

Další věc, ve které je Středoškolská odborná činnost ojedinělá, je právě vypracovávání SOČky. Pro většinu středoškoláků je to první příležitost vyzkoušet si napsání tak rozsáhlého odborného textu. Na mnoha středních školách se sice píší seminární práce,  SOČka by však měla být na vyšší úrovni, aby měla šanci na úspěch. Přímo na webových stránkách soutěže je možné najít kontakty na odborníky ochotné pomoci soutěžícím s jejich výzkumem a dokonce jim i navrhnout zajímavé téma. S čím se soutěžící většinou setkávají poprvé, je obhajoba vlastních myšlenek, situace, kdy jim o dost starší a zkušenější člověk tvrdí, že má na něco jiný názor, ale oni ho musí přesvědčit, že to jejich teze je ta správná. Taková zkušenost je možná trochu stresující, ale ve výsledku neocenitelná.

Už přemýšlíte o účasti? Tak zbystřete, protože to nejlepší, co vám SOČka přinese, je mnoho nových vědomostí v oboru, který vás baví. Rozšíření svých znalostí a často i zjištění mnoha nových a překvapivých informací je opravdu silná motivace. Je důležité psát SOČku o něčem, co vás zajímá. Nejde přece o co největší úspěch, ani o zalíbení se porotě, ale o vlastní rozvoj. Může se vám stát, že při obhajobě dostanete otázky: „A na co vaše práce je?“, „K čemu by se dala využít?“, „Jak se dotýká tato problematika obyčejného člověka?” Na tyto otázky je vhodné se předem připravit, protože zaznívají opravdu často a nejeden soutěžící se při jejich zodpovězení pořádně zapotí. Existuje spousta univerzálních odpovědí, například „V případě publikace by mohla přispět k obecnému povědomí o tomto problému…”, tím nikdy nic nezkazíte.

Ale jak tedy vlastně začít? Vaše první kroky by měly směřovat na oficiální webovou stránku SOČ, kde se podrobně dozvíte, co všechno je pro účast potřeba. Dále byste si měli zjistit jméno učitele na vaší škole, který má se SOČ zkušenosti (ano, může se stát, že nikdo takový tam nebude, přesto vám určitě někdo s přihlášením a dalšími organizačními záležitostmi v případě zájmu určitě pomůže). Jakmile budete mít tyto drobnosti za sebou, můžete se s nadšením pustit do práce. Možnost přihlásit se bude sice až příští rok, nicméně čím dřív s prací začnete, tím líp.

Co Ti dala SOČ?

Michal

SOČ mi dala skutečně hodně a hodně mi toho vzala, hlavně čas, nervy a spánek. Rozhodně to ale nebyl promrhaný čas. Ty informace, které jsem nabyl, mi už nikdo nevezme. Poznal jsem řadu lidí, zlepšil jsem se v komunikaci s cizími lidmi a naučil jsem se pracovat v místním archivu.

Verča

Zúčastnila jsem se oboru číslo 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Moje práce se zabývá revitalizací zámeckého návrší v Litomyšli v letech 2007 až 2014. Začala jsem na ní pracovat hned v září, kdy jsem si sháněla literaturu, architektonické studie a kontakty na architekty, kteří se na revitalizaci podíleli. Se samotným zpracováváním informací a psaním práce jsem chtěla začít před Vánocemi. To se mi moc nepovedlo, poněvadž 23. 12. jsem měla pouze úvod. Takže do psaní jsem se pořádně dala až o vánočních prázdninách. O těch jsem toho ale dvakrát moc nestihla, takže jsem se pak spoléhala hlavně na víkendy, pololetní prázdniny a těsně před odevzdáním převážně na pozdní noční hodiny.