Skip to main content

Projekt Republika představuje závěrečnou část Akademie Mladých občanů (AMOB). Republika je věnována celostátní politice a klade si za cíl přiblížit mladým občanům fungování nejvyšších pater české politické reprezentace.

Jedná se o soutěžní projekt pro středoškolské studenty, kterým dáváme možnost setkat se s experty a komentátory, kteří se věnují obecně veřejnému dění na celostátní úrovni, vysoké politice a korupci, což významně rozšiřuje jejich obzory a dává jim nové možnosti, jak se realizovat ve svém osobním, sociálním, studijním a profesionálním životě.

Více informací na stránkách: amob.cz