Skip to main content

Koncem Vánoc jsme ukončili přípravnou fázi našeho projektu Vzorová samospráva. Po 4 workshopech jsme získali mnoho materiálu – názorů a doporučení – k tomu, abychom sestavili opravdu kvalitní dokument. Cílem Vzorové samosprávy je vydat brožuru, jež pomůže studentům zakládat a vést svoje vlastní žákovské parlamenty na školách.

 
 
 
 
1
1

Nyní Štěpán se Simonou z předsednictva připravují samotný dokument, který ještě projde připomínkováním jak od všech účastníků přípravné fáze, tak od vedení České středoškolské unie.

„Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za jejich skvělé nápady a přístup. Díky vám bude Vzorovka mnohem přínosnější při představování studentských parlamentů ostatním středoškolákům,“ poznamenal Štěpán Kment, koordinátor projektu.

Po vydání dokumentu je cílem ČSU brožuru distribuovat na střední školy v České republice prostřednictvím studentských magazínů a díky partnerství s Asociací učitelů občanské výchovy. Dodatečně bude samozřejmě možné si stáhnout PDF verzi na našich stránkách.

Aktuálně též navazujeme kontakt s Asociací krajů, pod jejíž záštitou bychom chtěli prezentovat projekt a výhody žákovských samospráv na krajských schůzích ředitelů středních škol.