Máš na škole studentský parlament či žákovskou radu?

Neváhej a zapoj ho do databáze samospráv ČSU! Každá samospráva bude potřebovat i delegáta – budeš jím ty?

Kdo je to delegát?

člen s hlasovacím právem, jeden člověk za samosprávu – je pověřen zastupovat svoji školu a její žáky v Unii. Aby naše činnost byla důvěryhodná a legitimní, potřebujeme mít co nejvíce delegovaných členů, kteří zastupují středoškoláky ze své školy prostřednictvím samosprávy.

Předkládat může například další návrhy na směřování Unie, ale i volit předsednictvo.

Vyplňte žádost a staňte se součástí ČSU.