Gymnázium Hladnov

Štěpán pochází z Ostravy, kde na gymnáziu Hladnov studuje třetí ročník čtyřletého studia zaměřeného na živé jazyky. Do Středoškolské unie vstoupil na konci roku 2015, kdy se zároveň stal členem sekretariátu. Na VIII. republikovém sněmu pak byl zvolen do předsednictva na pozici 2. místopředsedy. V Unii se stará převážně o rozšiřování a správu členské základny, plánování a následné organizování akcí, administrativní podporu kampaní nebo třeba komunikaci s partnery Unie.

Rád by se zasadil o změnu ve vyučování exaktních předmětů, konkrétně o lepší zasazení do logického a praktického kontextu matematiky a fyziky. Na českém vzdělávacím systému mu nejvíce vadí neprovázanost mezi předměty, nedostatečné ohodnocení učitelů a politizace ředitelské profese.

Ve volném čase rád cestuje, věnuje se bojovým a silovým sportům, čte nebo se účastní vzdělávacích projektů. Mimo to se zajímá o fyziku, politiku a právo, což jsou obory, kterým by se jednoho dne rád věnoval profesně.

E-mail Facebook

Logo ČSU