Gymnázium Jana Nerudy

Lenka studuje předmaturitní ročník na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. České středoškolské unii se věnuje od února 2015, do předsednictva byla zvolena na V. republikovém sněmu. Zajímá se o vzdělávací politiku a lidská práva, a to primárně se zaměřením na právo rodinné. Věnuje se fotografii a sportuje – trénuje malé děti judo a donedávna také závodila. Značnou část svého času věnuje především cestování, pěší turistice, fotografii, ale také přátelům. Momentálně dokončuje stáž na ministerstvu vnitra a v rámci ČSU koordinuje činnost spolku ve vzdělávací politice a přípravy republikových sněmů.

Na českém vzdělávání kritizuje především nechuť pro dialog mezi učitelem, žákem a vedením školy, zkostnatělé školy a slabou občanskou výchovu. Zastává názor, že studenti středních škol nejsou dostatečně motivováni k tomu, aby se zajímali jak o veřejné celospolečenské dění, tak o dění ve vlastní komunitě. Nejsou vedeni k přímému jednání, spíše než k aktivitě jsou směřováni k pasivitě a také v důsledku toho není jejich hlas na středních školách v potaz. Česká středoškolská unie jí dává možnost v tomto ohledu něco změnit, což je jeden z důvodů, proč se o spolek zajímá.

E-mail Twitter  LinkedIn

Logo ČSU