Učebna by neměla být černou skříňkou – odtajněme ji! Navrhujeme zavést žákovské hodnocení výuky a školy v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících.

5 důvodů pro žákovské hodnocení

  • Možnost vyjádřit se k výuce

  • Spoluzodpovědnost za vlastní vzdělávání

  • Zpětná vazba pro učitele

  • Identifikace oblastí, ve kterých by se výuka měla zlepšit

  • Možnost zařadit i otázky týkající se prostředí školy (např. šikana)

Česká středoškolská unie dlouhodobě prosazuje větší míru spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání. Na základě toho navrhujeme i zavedení žákovského hodnocení učitelů a výuky na středních školách.

Mnoho studií (viz níže) ukazuje, že žáci jsou schopni učitele ohodnotit objektivně, a pokud dostanou možnost vyjádřit se k podobě výuky, berou ji zodpovědně. Setkali jsme se s četnými příklady dobré praxe jak v zahraničí, tak u nás.

Aby žákovské hodnocení bylo bráno v potaz a nebylo pouhou formalitou, navrhujeme jeho implementaci do novely zákona o pedagogických pracovnících. Ta zavádí třístupňový kariérní řád učitelů a definuje pro každý ze tří stupňů standard učitele. V současném systému ovšem chybí nástroje, jak efektivně ohodnotit, zda daný učitel skutečně standard splňuje. Vzhledem k tomu, že žáci se, na rozdíl od externích hodnotitelů (inspekce, hospitace), účastní výuky pravidelně, je jejich zpětná vazba ideálním doplňujícím nástrojem, který pomůže získat celkový pohled na kvalitu výuky.

Dotazníky určené k získávání žákovské zpětné vazby musí být podle nás sestavené z otázek, na které mohou žáci jednoznačně a objektivně odpovědět, tak aby nedocházelo ke zkreslování odpovědí na základě subjektivního názoru na učitele. Příklad dobře sestaveného dotazníku najdete v našem podkladu.

Odtajni nám svoji učebnu

Napiš nám, jaký je tvůj učitel! Nejlepší popisy zveřejníme na našem Facebooku.

Můj učitel , ale nikdy se to nedozvěděl. Žákovským hodnocením to můžu změnit.