Měníme vzdělávání

Chceme lepší vzdělávání: více inovací a dialogu. Mluvíme s ministerstvem a parlamentními výbory – diskutujeme o maturitách, občanském vzdělávání a dalších problémech českého školství.

Jsme místem nových přátelství

Sdružujeme aktivní a inspirativní středoškoláky. Jsme místem nových přátelství, prostorem pro sdílení zkušeností a nápadů.

Máme vlastní projekty a kampaně

Vedli jsme kampaň za duální vysílání v České televizi – Ne dabingu: Učme se jinak -, uspořádali jsme dvě debaty o vzdělávání a nyní pracujeme na projektu Vzorová samospráva.

Hájíme zájmy středoškoláků

Vzdělávání není jenom o přípravě pro trh práce. Je nezbytným předpokladem fungování demokratické a globalizované společnosti, ve které není jednoduché se orientovat.

Prosazujeme demokratické principy

Podporujeme fungování studentských rad a parlamentů, požadujeme více občanského vzdělávání a zasazujeme se o žákům nakloněné řízení škol.

Zastupujeme středoškoláky v zahraničí

Jsme součástí platformy sdružující středoškolské unie z různých koutů Evropy – OBESSU -, která spolupracuje s Evropskou unií, Radou Evropy či s UNESCO.

Jedním z největších problémů současného školství je neochota zabývat se zájmy studentů. Jejich návrhy na zlepšení, připomínky a nápady jsou často ignorovány. Ignorace zájmů studentů se tak stala hlavní pohnutkou k vytvoření České středoškolské unie.

Easy Magazine

Kvůli povinné maturitě možná přibudou hodiny matematiky. (...) Při páteční debatě na republikovém sněmu České středoškolské unie to uvedl Josef Rydlo, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného školství.

Lidovky.cz

Čeští středoškoláci chtějí, aby televize místo dabovaných filmů uváděly pořady v původním znění s titulky. „Titulkování pomáhá hlavně v tom, že jste v denním kontaktu s cizím jazykem. Pokud se v tom prostředí denně pohybujete, tak jste v reálném rozhovoru daleko jistější, máte lepší přízvuk a podobně,“ říká za ČSU Jan Papajanovský.

Český rozhlas

K čemu je vlastně maturita

Zkouška dospělosti, jak se maturitě často říká, bude již za několik let obsahovat matematiku. Pokud ale jen přidáme testy a nezměníme způsob výuky, zlepšíme tím doopravdy české střední školství? Musíme začít od základů.

Náš názor na maturity

Měříme stejným metrem

Ministerstvo zavádí jednotné přijímací zkoušky na všechny typy středních škol. Jediná zkouška žákovi určí budoucí dráhu studia. Není tento záměr příliš fatální?

Jednotné přijímačky

Ondřej Nováček

předseda

Předsednictvo

Většina výstupů z České středoškolské unie pochází od předsednictva: kampaně a projekty, akce a soutěže. Při všem nám pomáhá tým asistentů a dalších aktivních členů, do kterého se můžeš zapojit i ty.

Dozorčí rada

Dozorčí radu tvoří bývalí členové předsednictva a zakladatelé spolku. Zajišťují kontinuitu fungování organizace, dbají na jeho správné fungování a hospodaření, dohlížejí na činnost dalších orgánů, projednávají stížnosti a rozhodují spory.

Česká středoškolská unie, z. s., je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poslání a účel spolku, jakož i práva a povinnosti členů, orgány a zastupování spolku, zásady hospodaření a další pravidla vnitřního fungování upravují stanovy. Ty byly schváleny na 2. republikovém sněmu dne 8. listopadu 2013, nabyly účinnosti dnem 11. listopadu 2013 a nahradily původní stanovy schválené přípravným výborem.

Přečtěte si o nás více