Gymnázium Na Vítězné pláni

Štěpán se již několik let účastní mimoškolních projektů jako například Pražského studentského summitu, Českého modelu amerického kongresu, Evropského parlamentu mládeže a dalších. Na svém gymnáziu je předsedou tamějšího studentského parlamentu, zkušenosti čerpá také během zahraničních konferencích o školství  pořádaných evropským sdružením středoškolských samospráv OBESSU, jehož je ČSU členem. Mimoto působí ještě v produkční agentuře. Ve volném čase rád běhá a čte.

DVTV: Dobrý učitel zůstane v srdci celý život, měl by inspirovat a vzbudit zájem o vědění, říká Kment

Do Unie Štěpán vstoupil již při jejím založení v roce 2013 a postupně se dostal až na pozici předsedy, ve které mu náleží koordinovat veškerou činnost a reprezentovat české středoškoláky. Štěpán byl tvůrcem kampaně Revoluce na střední.  Ta staví do centra pozornosti ve výuce právě žáka (student-centered learning), prosazuje pedagogickou teorii konstruktivismu, v níž si student sám sestavuje poznatky za aktivní spolupráce s učitelem, zdůrazňuje potřebu demokratizovat školy a v neposlední řadě upozorňuje na nízkou kvalitu a odměny žákům za praxe.

Aktualne.cz: V osmnácti mu naslouchá ministryně, mění zákony. Teď aktivní maturant chystá středoškolskou revoluci

Štěpán se snaží pozvednout diskusi o vzdělávání mezi žáky již na samotných školách, a to posilováním žákovských samospráv. To se mu částečně podařilo, když v roce 2016 ve spolupráci s jinými organizacemi prosadil za Unii pozměňovací návrh, který studentské rady a parlament zesílil v jejich právech. V jeho očích je ale důležité, aby žáci dále přebírali spoluzodpovědnost za své vzdělávání, aktivně se účastnili nejen výuky, ale i fungování školy a s učiteli či vedením škol měli partnerské vztahy.  

 

E-mail Twitter LinkedIn

Logo ČSU