Dozorčí rada

Co děláme a kdo jsme?

Dozorčí rada je kontrolním a rozhodčím orgánem spolku. Dbá na jeho řádné fungování a kontinuitu, projednává stížnosti a pomáhá současnému vedení v plnění jeho povinností. Kontaktovat ji můžete skrze e-mail dr@stredoskolskaunie.cz.

Filip Jelínek

Filip zakládal a posléze jako předseda vedl Českou středoškolskou unii. Nyní je předsedou dozorčí rady. V dozorčí radě působí od roku 2015.

Filip studuje právo na University of Oxford, předtím absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a přes Erasmus vyjel na University of Durham. Odborně se věnuje zejména právní teorii a ústavnímu právu. Pracoval jako asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu a stážoval např. v oddělení vlády práva a lidských práv v OBSE v Albánii nebo na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Mimo to je nadšencem do veřejných politik a vzdělávání; občanskému vzdělávání se věnoval na několika projektech, mj. dva roky ve vedení Pražského studentského summitu.

David Bouz

David v minulosti působil jako 1. místopředseda České středoškolské unie. V dozorčí radě působí od roku 2017.

David studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia působil v advokátní kanceláři, jako právní asistent na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo jako člen přípravného týmu vzdělávacího projektu Pražský studentský summit. Nyní pracuje jako asistent náměstka primátora hl. m. Prahy.

Štěpán Kment

Štěpán dva roky jako předseda vedl Českou středoškolskou unii. V dozorčí radě působí od roku 2017.

Štěpán studuje vzdělávání a mezinárodní rozvoj na University of Cambridge a předtím absolvoval obor Education Studies BA na University College London, který se soustředí mimo jiné na sociologii, politiku a nerovnosti vzdělávání v národních i mezinárodních prostředích. V minulosti pracoval jako asistent učitele v České škole bez hranic v Londýně, analytik edtech startupu Techambition nebo editor magazínu o vzdělávání Perpetuum; během stáže na MŠMT pomáhal s přípravou Strategie vzdělávací politiky 2030 a OP JAK. Nyní pracuje jako odborný analytik ve společnosti EDUin.

Jan Vácha

Honza vedl v letech 2017 - 2018 ČSU v roli předsedy. Předtím působil 2,5 roku na různých pozicích v předsednictvu. V dozorčí radě je od prosince 2019.

Honza studuje pedagogické vědy na UCL Institute of Education v Londýně. Pracuje v advokačním týmu organizace Učitel naživo, kde má na starosti komparativní výzkum o podobě přípravy učitelů v zahraničí. Je členem odborné rady Nadačního fondu Eduzměna a v dozorčí radě ČSU se věnuje mentoringu středoškoláků působících ve vedení spolku.

V letech 2018 a 2019 se v organizaci Učitel naživo podílel na založení vzdělávacího programu pro vedení škol Ředitel naživo a na vývoji strategie systémové změny ve vzdělávání pro Učitele naživo a Nadaci České spořitelny. Krátce působil v poradním orgánu předsedy vzdělávacího výboru Senátu PČR prof. Jiřího Drahoše.

Veronika Elznicová

Veronika dřívě působila jako 1. místopředsedkyně České středoškolské unie a členkou dozorčí rady je od června 2020.

Veronika studuje na Fakultě sociálních věd v Praze. Během střední školy se aktivně věnovala studentské samosprávě a dalším projektům na své škole. Vedle toho se také zajímá o volnočasovou pedagogiku a od roku 2016 vede zájmové kroužky pro děti. Týmu ČSU může být nápomocná především v otázce vnitřního fungování či v zapojování a aktivizaci dalších středoškoláků.