Kategorie

Aktuality

Upozorňujeme na možné porušení zákona při maturitách a diskriminaci učňů

Od | Aktuality | Žádný komentář

Podporujeme iniciativu žádající vysvětlení, zda vybrané úlohy z maturitního testu ČJ a lit. a matematiky byly v souladu s RVP tak, jak to ukládá zákon. Co nám ale přijde ještě závažnější kolem letošních maturit jsou diskriminující výroky představitelů CERMATu vůči učňům-maturantům. Zástupci organizace pro přípravu testu tvrdí, že „maturita není pro učně“ (ředitel Zíka) či že společná zkouška obsahuje úlohy, které „skutečně míří spíše na gymnazisty“ (tvůrce testu ČJ a lit. Kostečka). Číst dále

Podporujeme usnesení SK RVŠ k přejmenování 17. listopadu

Od | Aktuality | Žádný komentář

Vyjadřujeme podporu vysokoškolské samosprávě – Studentské komoře Rady vysokých škol – v jejich usnesení a připojujeme se tím k podporovatelům doplnění názvu státního svátku 17. listopadu. Vzhledem k historickým důvodům, které jsou součástí usnesení SK RVŠ níže, se domníváme, že studentský hlas byl v tento den vždy hybatelem událostí a neměl by být vypuštěn. Spolu s komorou tedy navrhujeme, aby se současný název svátku rozšířil z „Den boje za svobodu a demokracii“ o termín „Mezinárodní den studentstva“. Tímto symbolickým krokem chceme zachovat odkaz sametové revoluce, současně ho doplnit o historický původ dne a oboje tak propojit.

Číst dále

Podpoř odtajnění výsledků státní maturity

Od | Aktuality | Žádný komentář
Maturuješ letos? Nebo tě maturita čeká až v následujících letech? Chtěl/a bys vědět, jaká otázka zamotala nejvíce studentům hlavu? Nebo by tě zajímalo, jaké jsou správně odpovědi? MŠMT by mělo by mělo nabízet informace o výsledcích maturit z vlastní iniciativy, ale dosud tomu tak není. My teď máme možnost to společně změnit, přidej se a požádej ministerstvo a CERMAT o zveřejnění výsledků maturitních testů!

Číst dále

Reportáž ze Zažij střední jinak: Jak má vypadat výuka?

Od | Aktuality | Žádný komentář

V pátek 8. dubna proběhla v prostorách Skautského institutu v Praze první akce k projektu Zažij střední jinak České středoškolské unie. Sešlo se zde přes 30 studentů středních škol, kteří mají zájem podílet se na změně českého školství.

Program byl zahájen krátkým představením České středoškolské unie, našich projektů, právě probíhající činnosti i nadcházejících událostí. Pak už následovala debata týkající se především největších problémů současného školství či naopak nejvhodnějších výukových metod. Pozvání přijali čtyři hosté, kteří se touto tematikou dlouhodobě zabývají – psycholožka Jana Nováčková, Jakub Stránský z projektu Techambition zaměřený na interaktivní výuku matematiky a Tomáš Feřtek s Bobem Kartousem, oba z obecně prospěšné organizace EDUin. Diskuze účastníkům nastínila celkovou problematiku, nabídla konstruktivní kritiku současného systému a nápady na jeho zlepšení. Každý z hostů disponoval také poněkud odlišným pohledem na věc, což vedlo k zajímavým závěrů.

Zhruba hodinovou diskuzi vystřídal workshop, ve kterém studenti přednesli své názory na problémy ve výuce a snažili se společně a také za pomoci hostů nalézt vhodná řešení. Nejprve byly utvořeny dvě skupiny, přičemž každá z nich se věnovala buď přírodovědným nebo humanitním předmětům podle toho, v čem studenti viděli největší úskalí. Na závěr se skupiny spojily a účastníci vzájemně prezentovali své návrhy. Mezi ty nejzajímavější patřily například kladení důrazu na souvislosti mezi jednotlivými předměty, zlepšení vztahu mezi pedagogy a studenty založené na rovném postavení nebo zvýšení prestiže učitelské profese. Výstupy budou dále použity pro sestavení našich cílů ve vzdělávací politice, které budeme následně prosazovat.

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se první akce k projektu Zažij střední jinak, můžete se podívat alespoň na záznam debaty, který naleznete na našem YouTube kanálu. V průběhu tohoto roku plánujeme také obdobné události i v Českých Budějovicích či Olomouci. V dubnu můžete rovněž dorazit na náš republikový sněm v Praze. Budeme se na Vás těšit!

Záznam: debata o občanské angažovanosti v rámci Víkendu studentských samospráv

Od | Aktuality, Nezařazené | Žádný komentář

V rámci Víkendu studentských samospráv diskutovali účastníci o občanské angažovanosti se čtyřmi osobnostmi z různých sfér participace ve veřejném dění. Pozvání přijali Barbora Antonová, předsedkyně hnutí Žít Brno, Janek Rubeš známý z pořadu Praha vs. prachy, Tomáš Bederka, akademický senátor PedF UK a zakladatel Studentského spolku Agora, a Václav Vidím, jedna z hlavních tváří Studentského Majálesu a také moderátor Skutečného uctění památky 17. listopadu.  Hosté účastníkům prozradili, jak se dostali k tomu, co dnes dělají, svěřili se s trny, které je bodaly na cestě vzhůru, a poradili, jak se těmto nástrahám vyhnout či jak se s nimi vypořádat. Rezolucí debaty bylo nalezení průsečíků mezi iniciativou studentských samospráv, spolků realizujících volnočasové aktivity pro mladé lidi i politických iniciativ akcentujících demokratické principy a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Záznam naleznete níže, přejeme příjemné a obohacující zhlédnutí!

Switch to English

Česká středoškolská unie, z. s.
Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4
info@stredoskolskaunie.cz
+420 725 510 142

Náš Facebook | Náš Twitter