Skip to main content

Dne 28. 11. 2014 se v pražském centru současného umění DOX konal již IV. republikový sněm České středoškolské unie, tentokrát s atypickým programem.

Na dopolední část programu přijali naše pozvání 4 hosté, zabývající se vzděláváním, se kterými jsme diskutovali např. o postavení společenských věd ve výuce, přeplněnosti gymnázií nebo připravovaných maturitách z matematiky. Celá diskuze byla protkána zajímavými názory i otázkami ze strany publika.

Po polední pauze začal sněm samotný, který odstartovali členové předsednictva s prezentacemi současných projektů a činností České středoškolské unie.

Následovala rovněž zajímavá interaktivní část programu, při které se středoškoláci rozdělili do skupin a společně diskutovali nad body připravovaného ideového manifestu, kterou zakončili následnou prezentací a diskuzí.

Vzhledem ke složení mandátu 4 členů předsednictva celý den završila doplňující volba nových kandidátů na jejich pozice. Vedení unie získalo nové posily – jmenovitě Simonu Zajíčkovou, Konstantina Sulimenka a Jakuba Huňku na pozice členů předsednictva a Štěpána Kmenta, který se z pozice člena předsednictva ujal postu 2. místopředsedy.

Celý sněm provázela příjemná atmosféra a především dopolední část se těšila velkému zájmu studentů.